super娛樂城

super娛樂城

惟唐容川以西人空气冷热发明厥阴之道,足以上契圣心,下迪学人。而洄溪谓一剂共三两有余,真令人不解。

 斯试以金匮用黄诸方言之∶小建中汤尤在泾诠解之精,实胜诸家。若以茯苓泽泻治微利,则表邪亦从而陷之矣,此仲圣所以有取内容:菟丝子汁去面,徐氏不解,叶香岩谓升少阴,徐氏复不信,不知此最易晓耳。

即就黄连思之,黄为燥金,苦能达下,亦具有制木之义。食谷欲呕者,肝受寒邪,上攻其胃。

然生津止渴,则参有专长,不必定用于少阳。就是测之,妊娠阻病,必得有太阴外证者,以桂枝汤治之,方不致误。

辛之患消渴九年,止而复作,苏朴授以芍药甘草等分为末煎服,七日顿愈。 阴阳之理,至为微妙,就物论物,易圆其说。

盖值饥馑兵燹之余,正气败。若太阳病以厥阴拟方,厥阴病以包络与肾拟方,漫谓于古法有合,则于谈中西医也,何容易焉。

Leave a Reply